pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TelForceOne SA (TFO)

Pełna nazwa TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KRAKOWSKA 119 50-428 WROCŁAW
Telefon (071) 327-20-00
Prezes Sebastian Sawicki
Fax (071) 327-20-09
WWW www.telforceone.com
E-mail zarzad@telforceone.com
ISIN PLTFONE00011

Komunikaty spółki: TelForceOne SA (TFO)

2016-10-27 13:38 Zgoda Rady Nadzorczej na emisję akcji w ramach kapitału docelowego i wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy.
2016-10-07 12:10 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2016-10-03 11:48 Zamiar wykorzystania kapitału docelowego Spółki
2016-09-30 17:43 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-09-26 14:47 Informacja dla akcjonariuszy - umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwały, ewentualnie uchylenie uchwały nr 16/NWZ/2016 NZW TelForceOne S.A.
2016-09-01 19:48 Korekta zawiadomienia akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2016-08-31 20:23 Informacja o zamiarze ujęcia w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2016 roku odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów.
2016-08-30 15:12 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2016-08-30 15:06 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2016-08-30 15:02 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2016-08-30 14:59 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2016-08-25 15:06 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2016-08-19 17:56 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2016-08-19 17:54 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2016-08-19 17:51 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2016-08-19 17:45 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2016-08-17 17:46 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ, którzy wzięli udział w Zgromadzeniu w dniu 17 sierpnia 2016 roku
2016-08-17 17:41 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia (NWZ) TelForceOne SA w dniu 17 sierpnia 2016 r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu
2016-08-11 11:32 Korekta Raportu Bieżącego Nr 30/2016 z dnia 22.07.2016 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne SA na dzień 17 sierpnia 2016 roku
2016-08-02 18:37 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne S.A. wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-28 13:25 Aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A
2016-07-28 13:23 Aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
2016-07-28 13:19 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A
2016-07-28 13:15 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2016-07-28 13:13 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-28 13:11 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-28 13:08 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-25 12:16 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2016-07-25 11:01 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-22 20:32 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm