pieniadz.pl

TelForceOne SA
Korekta Raportu Bieżącego Nr 30/2016 z dnia 22.07.2016 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne SA na dzień 17 sierpnia 2016 roku

11-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016 K
Data sporządzenia: 2016-08-11
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Korekta Raportu Bieżącego Nr 30/2016 z dnia 22.07.2016 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne SA na dzień 17 sierpnia 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. prostuje oczywistą pomyłkę stwierdzoną w treści Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 17 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy _NWZ_. Ogłoszenie było załącznikiem do Raportu Bieżącego Nr 30/2016 z 22.07.2016 r.
W treści Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.08.2016 r. omyłkowo podano, że "Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Krakowska 119, Wrocław w godzinach od 9,00 do 16,00 przez 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 12 sierpnia 2016 roku oraz 15 i 16 sierpnia 2016 roku."
Z uwagi na fakt, iż dzień 15 sierpnia 2016 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, prawidłowa treść tej części Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.08.2016 r. powinna brzmieć: "Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Krakowska 119, Wrocław w godzinach od 9,00 do 16,00 przez 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 11 i 12 sierpnia 2016 roku oraz w dniu 16 sierpnia 2016 roku."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm