pieniadz.pl

TelForceOne SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne SA na dzień 17 sierpnia 2016 roku

22-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne SA na dzień 17 sierpnia 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A., informuje o zwołaniu na dzień 17 sierpnia 2016 roku o godz. 9.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy _NWZ_, które odbędzie się we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 119.
W załączeniu do raportu bieżącego Zarząd Spółki publikuje: ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał NWZ.

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm