pieniadz.pl

TelForceOne SA
Informacja o pośrednim nabyciu 2 139 284 akcji TelForceOne S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 17 maja 2016 r.

15-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-15
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja o pośrednim nabyciu 2 139 284 akcji TelForceOne S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 17 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. _dalej "TelForceOne", "Spółka"_, informuje, iż w dniu 15 lipca 2016 r. otrzymał od Sebastiana Sawickiego zawiadomienie na podstawie art. 69 a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._.
Zgodnie z treścią tego zawiadomienia, w wyniku transakcji, w dniu 14 lipca 2016 roku, nabycia akcji spółki pod firmą TelForceOne S.A., zawartych w związku z przeprowadzo-nym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 17 maja 2016 roku _"Wezwanie"_ o pośrednim nabyciu przez Sebastiana Sawickiego:
- 2 139 284 akcji zwykłych Spółki, co stanowi 26,1 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 2 139 284 głosów, co stanowi 21,6 % udziału na walnym zgromadzeniu Spółki _zwanych dalej "Akcjami"_.
Pośrednie nabycie Akcji nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 14 lipca 2016 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki w Wezwaniu.
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych pośrednio przez Sebastiana Sawickiego poprzez spółkę KAPS wynosiła 4 150 501 akcji Spółki, co stanowiło 50,64 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 4 150 501 głosów, co stanowiło 50,64 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed transakcją Sebastian Sawicki posiadał bezpośrednio 100 000 akcji Spółki, co stanowi 1,22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 100 000 głosów, co stanowi 1,22 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Po zawarciu transakcji ta wartość się nie mieniła.
Na skutek realizacji transakcji Sebastian Sawicki posiada obecnie łącznie 6 389 785 akcji Spółki co stanowi co stanowi 77,96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 6 389 785 głosów, co stanowi 77,96 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, z czego:
a_ Bezpośrednio 100 000 akcji Spółki, co stanowi co stanowi 1,22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 100 000 głosów, co stanowi 1,22 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
b_ Pośrednio za pośrednictwem KAPS posiada obecnie łącznie 6 289 785 akcji Spółki co stanowi co stanowi 76,74 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 6 289 785 głosów, co stanowi 76,74 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie - Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie.
Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia uprawniony są zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, których mowa w art. 69 b ust.1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenia pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji Spółki -Nie dotyczy

Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2 Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych - Nie dotyczy

Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak instrumentów finansowych, o których mowa w dwóch powyższych akapitach, została wskazana w powyżej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm