pieniadz.pl

TelForceOne SA
Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A., informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej V kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy, których ustalono skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną VI kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. dniu 30 czerwca 2016 roku powołało Radę Nadzorczą Emitenta VI kadencji w następującym składzie:

1_ Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorczej
2_ Jacek Kalamat – Członek Rady Nadzorczej
3_ Paweł Płócienniczak – Członek Rady Nadzorczej
4_ Włodzimierz Traczyk – Członek Rady Nadzorczej
5_ Jacek Kwaśniak – Członek Rady Nadzorczej

Noty biograficzne, zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach oraz opis przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zgodnie z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, żaden z nich nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do aktywności Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm