pieniadz.pl

TelForceOne SA
Treść podjętych uchwał na ZWZ TelForceOne S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Treść podjętych uchwał na ZWZ TelForceOne S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A., w załączeniu przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano głosy, o procentowym udziale głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zarząd Spółki, informuje, że:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie podjętej Uchwały Nr 02/ZWZ/2016, odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej;
2. W trakcie obrad nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy uczestników Zgromadzenia;
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu do podjętych uchwał, jak również nie głosowano przeciwko uchwałom objętym porządkiem obrad;

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7,8,9 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm