pieniadz.pl

TelForceOne SA
Treść uchwał podjętych na NWZ TelForceOne S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu

21-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-21
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na NWZ TelForceOne S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A., w załączeniu przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano głosy, o procentowym udziale głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"

Zarząd Spółki, informuje, że:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie podjętej Uchwały Nr 02/NWZ/2016, postanowiło nie powoływać Komisji Skrutacyjnej, przewidzianej w porządku obrad Zgromadzenia;

2. W trakcie obrad zostały zgłoszone przez akcjonariuszy sprzeciwy do protokołu do podjętych na NWZ uchwał:
- Uchwała nr 06/NZW/2016 w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki;
- Uchwała nr 16/NZW/2016 w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki w zakresie, dotyczącym ponownego udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do korzystania z kapitału docelowego Spółki, włącznie z upoważnieniem Zarządu do ograniczenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy;
- Uchwała nr 17/NZW/2016 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad;

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7,8,9 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm