pieniadz.pl

TelForceOne SA
Ustanowienie zastawu

10-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-10
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TelForceOne S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 10 czerwca 2016 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na zapasach towarów handlowych, stanowiących znaczące aktywo Spółki.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartym pomiędzy Spółką, a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna _"Bank"_.

O zawartej umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku r.

Zgodnie z postanowieniem sądu, przedmiotem zastawu rejestrowego są zapasy towarów handlowych należących do Emitenta, a wartość zbioru tychże zapasów na dzień 12 stycznia 2016 roku wynosi 16.280.336,26 zł.

Najwyższa suma zabezpieczenia z tytułu ustanowionego zastawu wynosi 50.460.000,00 zł. Zapasy towarów handlowych na których ustanowiono zastaw wykazują wartość ewidencyjną w księgach rachunkowych na dzień 12 stycznia 2016 roku w wysokości 16.280.336,26 zł.Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem i jakimkolwiek osobami zarządzającymi Bankiem.

Kryterium uznania aktywów za znaczące – 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm._.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm