pieniadz.pl

TelForceOne SA
Zawiadomienie znaczącego akcjonariusza

01-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Zawiadomienie znaczącego akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. we Wrocławiu _dalej: "Spółka_, informuje, że w dniu 1 czerwca 2016 roku otrzymał od Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _ dalej: "Fundusz"_ zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2_ lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: "Ustawa o ofercie publicznej"_, w którym poinformował, iż w wyniku nabycia w dniu 25 maja 2016 roku akcji Spółki przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
W związku ze zdarzeniem z dnia 25 maja 2016 roku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Fundusz informuje, że:
1. Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 403 869 akcji Spółki, co stanowiło 4,93% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 403 869 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,93% w ogólnej liczbie głosów;
2. Fundusz aktualnie posiada 447 152 akcji Spółki, co stanowi 5,46% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 447 152 głosów z tych akcji, co stanowi 5,46 % w ogólnej liczbie głosów.
Jednocześnie Fundusz poinformował, że:
- nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki;
- nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm