pieniadz.pl

TelForceOne SA
Informacja o zamiarze ujęcia w raporcie kwartalnym za I kw. 2016 roku odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów

02-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-02
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja o zamiarze ujęcia w raporcie kwartalnym za I kw. 2016 roku odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, że w związku z przygotowywaniem raportu kwartalnego za I kw. 2016 w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Zarządu o dokonaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów w postaci wartości niematerialnych i prawnych _WNiP_ oraz zapasów.
1_ Odpis z tytułu aktualizacji wartości WNiP, skutkujący zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku netto o kwotę 1,1 mln PLN, został dokonany z powodu podjęcia decyzji o rezygnacji z części posiadanego oprogramowania, w związku z przyjęciem rozwiązań informatycznych efektywniejszych kosztowo oraz organizacyjnie. Odpis ten jest zdarzeniem jednorazowym.
2_ Odpis aktualizujący wartość zapasów magazynowych na towary handlowe, skutkujący zmniejszeniem wyniku netto o kwotę 1,2 mln PLN, został dokonany w wyniku trwającej restrukturyzacji oferty Grupy TelForceOne w zakresie wybranych grup produktowych, które nie stanowią już kluczowego asortymentu w ofercie Grupy. W wyniku przeprowadzonych analiz część towarów o najniższej rotacji i marży zostanie usunięta z oferty, co pozwoli Grupie skupić się na najbardziej opłacalnych segmentach rynku. Proces ten jest rozłożony w czasie wobec tego analogiczne operacje księgowe mogą mieć miejsce również w przyszłych kwartałach.
Dokonane odpisy aktualizujące nie mają wpływu na bieżącą działalność operacyjną Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm