pieniadz.pl

TelForceOne SA
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów

10-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-10
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Emitent_ informuje, iż w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i wydaniem pozytywnej opinii w zakresie utworzenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartość aktywów trwałych w dniu 10 marca 2016 roku została podjęta uchwała Zarządu o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów trwałych. Uchwała została podjęta na podstawie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości, wykonanego na zlecenie Emitenta.

Dokonany odpis wskazuje na utratę bilansową wartości środków trwałych dotyczących gruntów i wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2015 w kwocie brutto 5 997 512,87 PLN oraz na obniżenie wartości sumy bilansowej prezentowanej w jednostkowym bilansie spółki TelForceOne S.A. i skonsolidowanym bilansie Grupy Kapitałowej TelForceOne na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Do czasu zakończenia procesu audytu sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok, przedstawione wartości mają charakter szacunkowy. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r., których publikacja nastąpi w dniu 21 marca 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm