pieniadz.pl

TelForceOne SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

13-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-13
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki TelForceOne S.A., (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015:

Raporty okresowe za 2014 rok:
- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2014 rok : 23 marca 2015 roku,
- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2014 rok : 23 marca 2015 roku,
Raporty okresowe za 2015 rok:
- Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku: 15 maja 2015 roku,
- Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku: 31 sierpień 2015 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 roku: 16 listopada 2015 roku.

Jednocześnie Zarząd TelForceOne S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 rok i II kwartał 2015 roku.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd TelForceOne S.A. informuje, iż będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki oraz skonsolidowany raport półroczny zawierające skrócone półroczne sprawozdania finansowe.Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm