pieniadz.pl

TelForceOne SA
Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

25-11-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, kolejny aneks do Umowy kredytowej nr CRD/L/34833/11 z dnia 12 maja 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami (raport bieżący nr 17/2011 oraz 8/2012) którego przedmiotem jest umowa o limit wierzytelności.
Na mocy niniejszego aneksu, z uwagi na odnawialny charakter w/w limitu ustalony został nowy termin spłaty limitu w zakresie nim objętym, który ostatecznie wygasa w dniu 30 listopada 2015 roku, zatem analogicznej zmianie uległy terminy spłat kredytów celowych. W wyniku zawartego aneksu górna kwota limitu wynosi 23.640.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści złotych).
Na mocy niniejszego aneksu uległy również zmianie prawne zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu, poprzez zwolnienie przez Bank zabezpieczenia w postaci umów cesji należności.
Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej TelForceOne, w ramach współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, również prolongowały finansowanie.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm