pieniadz.pl

TelForceOne SA
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

13-10-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-13
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki "TelForceOne" S.A. informuje, że w dniu 13 października 2014 roku, otrzymał zawiadomienie na podstawie artykułu 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z późn. zm., od Pana Adama Kowalskiego – Członka Zarządu, o następujących transakcjach nabycia akcji spółki TelForceOne S.A.:
- w dniu 06.06.2014 r., nabył 150 akcji po cenie 5,69 zł;
- w dniu 06.06.2014 r., nabył 350 akcji po cenie 5,69 zł;
- w dniu 06.06.2014 r., nabył 500 akcji po cenie 5,70 zł;
- w dniu 09.06.2014 r., nabył 500 akcji po cenie 5,74 zł;
- w dniu 12.06.2014 r., nabył 230 akcji po cenie 5,54 zł;
oraz:
- w dniu 10.10.2014 r., nabył 100 akcji po cenie 4,99 zł;

Wszystkie transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Osoba zawiadamiająca jest zobowiązana do przekazania informacji w/w z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
Łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5 000 EURO.

Przedmiotowa informacja została sporządzona w dniu 13 października 2014 r. we Wrocławiu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm