pieniadz.pl

TelForceOne SA
Powołanie V Kadencji Rady Nadzorczej

01-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Powołanie V Kadencji Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej IV kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. dniu 30 czerwca 2014 r. powołało Radę Nadzorczą Emitenta V kadencji w następującym składzie:
1) Dariusz Ciborski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Olga Olkowska - Członek Rady Nadzorczej
3) Paweł Płócienniczak - Członek Rady Nadzorczej
4) Włodzimierz Traczyk - Członek Rady Nadzorczej
5) Jacek Kwaśniak - Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy powołanych osób stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm