pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Talex SA (TLX)

Pełna nazwa TALEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KARPIA 27 D 61-619 POZNAŃ
Telefon (061) 827-55-00
Prezes Janusz Gocałek
Fax (061) 827-55-99
WWW www.talex.pl
E-mail biuro@talex.pl
ISIN PLTALEX00017

Komunikaty spółki: Talex SA (TLX)

2016-10-12 16:20 Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
2016-09-20 15:07 Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
2016-09-12 07:01 Raport półroczny SA-P 2016
2016-08-29 15:09 Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)
2016-07-08 17:09 Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
2016-05-16 07:20 Raport kwartalny SA-Q 1/2016
2016-05-11 13:09 Wypłata dywidendy
2016-05-11 12:53 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 11 maja 2016 r.
2016-05-11 12:06 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-05-05 15:17 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-05-02 13:18 Umowa znacząca
2016-04-15 13:46 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2016 r.
2016-04-15 13:28 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2016 r.
2016-03-21 17:42 Raport roczny SA-R 2015
2016-03-21 17:35 Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
2016-02-29 17:13 Zmiana umowy znaczącej
2016-02-22 14:01 Umowa znacząca
2016-01-29 10:44 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016
2016-01-14 13:20 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – przekroczenie progu 5% głosów na WZA
2015-12-28 15:30 Zawarcie umowy znaczącej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
2015-12-28 11:04 Umowa znacząca
2015-12-11 16:08 Umowa znacząca
2015-12-07 11:26 Zmiana umowy znaczącej
2015-11-18 14:15 Umowa znacząca
2015-11-13 06:34 Raport kwartalny SA-Q 3/2015
2015-10-26 15:42 Umowa znacząca
2015-10-12 16:14 Umowa znacząca
2015-10-12 16:10 Umowa znacząca
2015-09-02 11:49 Umowa znacząca
2015-08-31 17:35 Raport półroczny SA-P 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm