pieniadz.pl

Resbud SA
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie przyjęcia do Depozytu praw do akcji serii C

15-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-15
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD
Temat
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie przyjęcia do Depozytu praw do akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.09.2016r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjęta została Uchwała nr 614/2016. W przedmiocie przyjęcia do depozytu 3.958.000 _trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy_ praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił zarejestrować w Depozycie 3.958.000 _trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy_ praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz oznaczyć je kodem PLRESBD00024, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja powyżej wskazanych praw akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Uchwała nr 614/16.pdf

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm