pieniadz.pl

Resbud SA
Informacja dla Akcjonariuszy.

26-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-26
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD
Temat
Informacja dla Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Resbud S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.08.2016r. do spółki wpłynęło 6 zawiadomień złożonych w trybie art. 160 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie .
Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że podmiot z nimi blisko związany dokonał w dniu 23.08.2016r. w ramach umowy cywilnoprawnej – umowy pożyczki, transakcji zbycia akcji Emitenta w ilości 2.124.656. Ze względu na charakter umowy pożyczki Członkowie Rady Nadzorczej nie określili ceny zbycia akcji
oraz Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali ,że podmiot z nimi blisko związany dokonał w dniu 23.08.2016 roku w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym transakcji zbycia akcji Emitenta w ilości 100.548 akcji po średniej cenie 0,28 zł za akcję .


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm