pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polna SA (PLA)

Pełna nazwa ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OBOZOWA 23 37-700 PRZEMYŚL
Telefon (16) 678 37 38; (16) 678 66 01
Prezes Andrzej Piszcz
Fax (16) 6783710
WWW www.polna.com.pl
E-mail sekretariat@polna.com.pl
ISIN PLPOLNA00015

Komunikaty spółki: Polna SA (PLA)

2006-05-11 09:31 Nabycie akcji.
2006-05-10 17:13 Sprostowanie dotyczące raportu bieżącego Nr 18/2006
2006-05-10 15:55 Porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2006-05-09 15:56 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu śródrocznego.
2006-05-05 09:52 Nabycie akcji
2006-05-05 08:59 Raport kwartalny SA-Q 1/2006
2006-04-20 08:56 Nabycie akcji
2006-04-19 13:42 Zawiadomienie o uchyleniu zajęcia.
2006-04-12 17:03 Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
2006-04-12 12:39 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Zakłady Automatyki POLNA S.A. w 2005 r.
2006-04-10 17:35 Zaległości podatkowe dotyczące podatku od nieruchomości objęte tytułem wykonawczym.
2006-04-06 17:15 Wszczęcie przed organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań.
2006-03-29 09:06 Raport roczny SA-R 2005
2006-03-27 13:10 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego SA-R Zakładów Automatyki POLNA S.A. za 2005 r.
2006-03-14 09:02 Nabycie akcji
2006-03-02 09:03 zbycie akcji
2006-02-15 09:06 nabycie akcji
2006-02-14 13:30 Raport kwartalny SA-Q 4/2005
2006-02-09 09:38 Nabycie akcji
2006-01-27 16:40 Oświadczenie Zarządu POLNA S.A.
2006-01-27 16:38 Nabycie akcji
2006-01-26 09:46 Nabycie znacznego pakietu akcji
2006-01-24 09:16 Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2006 r.
2005-12-29 16:41 Odwołanie i powołanie Członka Zarządu
2005-11-04 14:25 Raport kwartalny SA-Q 3/2005
2005-10-28 16:07 Powołanie Prezesa Zarządu, odwołanie Wiceprezesa Zarządu.
2005-09-23 09:20 Raport półroczny SA-P 2005
2005-08-11 09:59 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznego.
2005-08-04 09:31 Raport kwartalny SA-Q 2/2005
2005-07-21 13:19 Treść podjetej uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2005 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm