pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polna SA (PLA)

Pełna nazwa ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OBOZOWA 23 37-700 PRZEMYŚL
Telefon (16) 678 37 38; (16) 678 66 01
Prezes Andrzej Piszcz
Fax (16) 6783710
WWW www.polna.com.pl
E-mail sekretariat@polna.com.pl
ISIN PLPOLNA00015

Komunikaty spółki: Polna SA (PLA)

2007-04-30 16:55 Raport kwartalny SA-Q 1/2007
2007-04-20 16:58 Zbycie znacznego pakietu akcji.
2007-04-11 16:55 Uzupełnienie raportu Nr7/2007
2007-04-10 16:54 Umorzenie odsetek z tytułu podatku od nieruchomości
2007-04-05 17:28 Zbycie znacznego pakietu akcji.
2007-04-05 17:23 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2007-04-03 08:19 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Zakłady Automatyki POLNA S.A. w 2006 r.
2007-03-30 08:11 Raport roczny SA-R 2006
2007-02-14 08:08 Raport kwartalny SA-Q 4/2006
2007-01-29 17:12 Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2007 r.
2007-01-15 17:40 Sprostowanie dotyczące raportu bieżącego nr 36/2006 z dnia 2007-01-15.
2007-01-15 16:57 Zbycie znacznego pakietu akcji.
2006-12-01 17:08 Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu.
2006-11-03 17:04 Raport kwartalny SA-Q 3/2006
2006-10-31 17:52 Zbycie znacznego pakietu akcji.
2006-09-29 07:42 Raport półroczny SA-P 2006
2006-08-22 08:38 Zbycie znacznego pakietu akcji
2006-08-17 09:06 Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 31/2006 z 2006-08-11.
2006-08-11 16:55 Powołanie Członka Zarządu.
2006-08-09 17:01 Nabycie akcji.
2006-08-04 08:20 Raport kwartalny SA-Q 2/2006
2006-07-19 16:57 Zbycie akcji - zmniejszenie do poniżej 5 %
2006-06-21 16:55 Zbycie akcji -zmniejszenie do poniżej 5%
2006-06-19 17:02 Lista akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2006 r.
2006-06-19 16:58 Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2006 r.
2006-06-14 08:09 Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
2006-06-05 16:53 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2006-05-31 16:54 Oświadczenie Zarządu Spółki
2006-05-29 16:53 Zbycie akcji- zmniejszenie do poniżej 5%
2006-05-22 16:52 Nabycie akcji

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm