pieniadz.pl

PEP SA
Wartość zakontraktowanych transakcji

10-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-10
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Wartość zakontraktowanych transakcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. _dalej "Spółka"_ informuje, że Spółka powzięła informację, iż dnia 10 października 2016 roku Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. _"ENS"_ zawarła aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy ENS a GET EnTra Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2008 roku, przedłużający okres jej obowiązywania na rok 2017 i przewidujący sprzedaż przez ENS energii elektrycznej do GET EnTra Sp. z o.o. w roku 2017. Tym samym, biorąc również pod uwagę zawarte transakcje dotyczące obrotu energią elektryczną w 2017 roku pomiędzy spółką zależną Spółki tj. Polenergia Obrót S.A. a GET EnTra Sp. z o.o., zakontraktowane transakcje w zakresie sprzedaży i obrotu energią elektryczną na 2017 rok pomiędzy podmiotami zależnymi Spółki a GET EnTra Sp. z o.o. wynoszą, według wartości szacunkowej, 233.000.000,00 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz GET EnTra Sp. z o.o., jak również zakontraktowane koszty wynikające zakupu energii elektrycznej od wskazanego kontrahenta.

Transakcje pomiędzy Polenergia Obrót S.A. a GET EnTra Sp. z o.o. wynikają z umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 21 kwietnia 2011 roku _"Umowa Sprzedaży"_, okres obowiązywania której został przedłużony na rok 2017 aneksem z dnia 30 września 2016 roku, przewidującym dostawy energii elektrycznej na rzecz Polenergia Obrót S.A. w 2017 roku. Aneks do Umowy Sprzedaży miał charakter warunkowy i jego wejście w życie uzależnione było od uzyskania przez GET EnTra Sp. z o.o. zgody Rady Nadzorczej, która według informacji przekazanych Polenergia Obrót S.A. przez jej kontrahenta, została udzielona dnia 10 października 2016 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że umową o największej wartości w odniesieniu do zakontraktowanych na 2017 rok transakcji handlowych między podmiotami z grupy Spółki a GET EnTra Sp. z o.o. jest Umowa Sprzedaży. Umowa Sprzedaży została zawarta na podstawie umowy ramowej EFET z dnia 9 czerwca 2009 roku _dalej "Umowa Ramowa"_. Spółka informowała o Umowie Sprzedaży i Umowie Ramowej w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm