pieniadz.pl

PEP SA
Rezygnacja z realizacji projektu i dokonanie odpisu

10-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-10
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Rezygnacja z realizacji projektu i dokonanie odpisu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Polenergia S.A. _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2016 roku podjęta została decyzja o niewykonywaniu przez spółkę zależną Spółki - PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH _"PPG"_ opcji kupna 100% udziałów w spółce Inwestycyjna Spółka Energetyczna – IRB Sp. z o.o. _"IRB"_. IRB poprzez swoje spółki zależne _"Spółki Projektowe"_ posiada prawa do budowy gazociągu o łącznej długości ok 150 km _z tego 118 km na terenie Niemiec_ i przepustowości 5 mld m3/rok, łączącego polski i niemiecki system gazowy _"Projekt"_.
Wskazana powyżej decyzja spowodowana była niemożnością uzgodnienia zasad i warunków realizacji Projektu na terenie Polski, co było warunkiem koniecznym zakupu IRB.

W związku z powyższym w dniu 10 października 2016 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu księgowego aktywów związanych z Projektem. Odpis ma charakter niegotówkowy. Wpływ na wynik netto wynosić będzie ok. 43 mln zł i zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki. Powyższy odpis będzie, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-02-24

+ więcej
  • EUR euro 4,5176 +0,18%  +0,83gr
  • USD dolar 3,7145 +0,08%  +0,28gr
  • GBP funt 5,2607 +0,60%  +3,13gr
  • CHF frank 4,0959 -0,72%  -2,99gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm