pieniadz.pl

PEKAES SA
Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce

21-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PEKAES spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka otrzymała od ALTUS TFI S.A. _"ALTUS"_ zawiadomienie, że w dniu 18 października 2016 roku udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej 5%.

Zgodnie z informacją uzyskaną od ALTUS zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 18 października 2016 r. transakcji pakietowych zbycia przez wskazane fundusze inwestycyjne 1.701.603 akcji Spółki. ALTUS w zawiadomieniu informuje, że przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 1.701.603 akcje Spółki, stanowiące 5,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 1.701.603 głosów i odpowiadające 5,58 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jak wynika z zawiadomienia przekazanego Spółce, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS po wskazanej zmianie udziału nie posiadają akcji Spółki.

ALTUS wskazuje, że ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 30.520.870. ALTUS informuje, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia i posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. 3 Ustawy o ofercie.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-01-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5354 +0,10%  +0,44gr
  • USD dolar 3,7255 -0,15%  -0,57gr
  • GBP funt 5,0920 -0,63%  -3,24gr
  • CHF frank 4,2102 +0,12%  +0,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm