pieniadz.pl

PEKAES SA
Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% udziału Nationale-Nederlanden OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce

21-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% udziału Nationale-Nederlanden OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PEKAES spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny _"Nationale-Nederlanden OFE"_, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Nationale-Nederlanden OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce _"Zawiadomienie"_.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Nationale-Nederlanden OFE, zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 18 października 2016 r. zbycia przez Nationale-Nederlanden OFE akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji Spółki. Wskutek wskazanej transakcji udział Nationale-Nederlanden OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej 10%.

Nationale-Nederlanden OFE w Zawiadomieniu informuje, że przed zbyciem akcji Spółki Nationale-Nederlanden OFE posiadał 4.484.805 akcji Spółki, odpowiadających 14,69 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.484.805 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i odpowiadających 14,69 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jak wynika z zawiadomienia przekazanego Spółce, Nationale-Nederlanden OFE po wskazanej transakcji nie posiada akcji Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że zawiadomienie Nationale-Nederlanden OFE nie wypowiada się na temat okoliczności wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 5_ do pkt 8_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-11-26

+ więcej
  • EUR euro 4,4742 +0,07%  +0,32gr
  • USD dolar 3,7586 +0,08%  +0,30gr
  • GBP funt 5,0221 +0,24%  +1,20gr
  • CHF frank 4,1353 +0,44%  +1,82gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm