pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PEKAES SA (PEK)

Pełna nazwa PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SPEDYCYJNA 1 05-870 BŁONIE
Telefon (022) 460-26-26
Prezes Maciej Bachman
Fax (022) 460-27-27
WWW www.pekaes.pl
E-mail pekaes@pekaes.pl
ISIN PLPEKAS00017

Komunikaty spółki: PEKAES SA (PEK)

2016-10-21 14:22 Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% udziału Nationale-Nederlanden OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2016-10-21 12:22 Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2016-10-18 14:12 Zawiadomienie KH Logistyka sp. z o.o. sp. k. oraz PEK II SCSp o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2016-10-03 13:23 Aktualizacja stanowiska Zarządu PEKAES S.A. w związku z podwyższeniem ceny proponowanej w wezwaniu na sprzedaż akcji Spółki
2016-09-16 17:26 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES S.A. w dniu 16.09.2016 r.
2016-09-16 17:22 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. w dniu 16.09.2016 r. wraz z wynikami przeprowadzonych głosowań
2016-09-16 17:20 Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. Członka Rady Nadzorczej.
2016-09-16 12:23 Rezygnacja Przemysława Schmidta z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
2016-09-06 15:30 Stanowisko Zarządu PEKAES S.A. w odpowiedzi na wezwanie na sprzedaż akcji Spółki
2016-08-26 07:50 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-19 17:09 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy pomiędzy KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. a PEK II SCSp
2016-07-22 14:23 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES S.A. na dzień 16 września 2016 roku
2016-06-28 11:31 Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
2016-06-28 11:28 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES S.A. o przeznaczeniu zysku za rok 2015 na kapitał zapasowy
2016-06-28 11:26 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES S.A. w dniu 27.06.2016 r.
2016-06-28 11:20 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. w dniu 27.06.2016 r. wraz z wynikami przeprowadzonych głosowań
2016-06-24 11:30 Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z kandydaturą na funkcję Członka Rady Nadzorczej
2016-06-21 14:25 Rezygnacja pana Piotra Marczuka z funkcji Członka Zarządu Spółki
2016-06-16 15:59 Wcześniejsza spłata zadłużenia wynikającego z umów kredytowych zawartych z Bankiem Millenium S.A.
2016-06-14 11:49 Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na funkcję Członka Rady Nadzorczej
2016-06-09 12:54 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie w Spółce przez fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A.
2016-05-24 13:23 Materiały i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEAKES SA zwołane na dzień 27 czerwca 2016 roku
2016-05-24 12:57 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES S.A. na dzień 27 czerwca 2016 roku
2016-05-18 14:48 Uchwała Rady Nadzorczej PEKAES S.A. w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PEKAES S.A. za rok 2016 oraz przyjęcia nowej treści informacji w sprawie regu
2016-05-11 07:49 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-27 15:17 Uchwała Rady Nadzorczej PEKAES S.A. w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 r.
2016-04-27 15:12 Powołanie Członków Zarządu PEKAES S.A. na kolejną kadencję
2016-04-21 16:31 Uchwała Zarządu PEKAES S.A. w przedmiocie wniosku w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 r.
2016-03-18 07:53 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 07:49 R

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm