pieniadz.pl

PEKAES SA
Aktualizacja stanowiska Zarządu PEKAES S.A. w związku z podwyższeniem ceny proponowanej w wezwaniu na sprzedaż akcji Spółki

03-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-03
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Aktualizacja stanowiska Zarządu PEKAES S.A. w związku z podwyższeniem ceny proponowanej w wezwaniu na sprzedaż akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:
Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację stanowiska Zarządu, opublikowanego w dniu 6 września 2016 r. raportem bieżącym nr 24/2016 _"Stanowisko"_.

Zarząd Spółki przypomina, że Stanowisko zostało opublikowane w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 19 sierpnia 2016 r. _"Wezwanie"_ przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie _"KHLK"_ oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu _"PEK II"; łącznie z KHLK "Wzywający"_, działającymi w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o Ofercie Publicznej"_.

Aktualizacja Stanowiska Zarządu ma miejsce w związku z ogłoszeniem przez Wzywających w dniu 29 września 2016 r. za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej S.A. komunikatu o podwyższeniu ceny proponowanej w wezwaniu _"Komunikat"_. Zgodnie z informacją ogłoszoną w Komunikacie cena, po której nabywane będą akcje Spółki objęte wezwaniem została podwyższona począwszy od 29 września 2016 r. z kwoty 14,15 zł za jedną akcję Spółki _cena pierwotnie zaproponowana w Wezwaniu z dnia 19 sierpnia 2016 r._ do kwoty 15,10 zł _cena zaproponowana w Komunikacie_. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Wzywających: "wskazana powyżej podwyższona cena zostanie zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu."

W odpowiedzi na Komunikat Zarząd Spółki podtrzymuje Stanowisko w zakresie dotyczącym ceny za akcje Spółki, w którym ocenił że pierwotna cena zaproponowana przez Wzywających za jedną akcję Spółki w kwocie 14,15 zł, jest ceną mieszczącą się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej Spółki.

W uznaniu Zarządu Spółki, opartym o te same mierniki, którymi Zarząd posłużył się przy przygotowaniu Stanowiska z dnia 6 września 2016 r., wyższa cena proponowana za akcje Spółki w kwocie 15,10 zł, zaproponowana w Komunikacie przez Wzywających, również mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej Spółki.

UWAGI
Niniejsze stanowisko Zarządu nie stanowi rekomendacji, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm._.
W przedmiocie zarówno oceny Wezwania jak i stanowiska Zarządu każdy z Akcjonariuszy powinien dokonać niezależnej i samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z odpowiedzią na Wezwanie, w szczególności związanego z proponowaną w Wezwaniu ceną za Akcje. W prawidłowej ocenie działań związanych z odpowiedzią na Wezwanie stanowisko Zarządu Spółki jest tylko jednym z elementów, jakie Akcjonariusz powinien wziąć pod uwagę przy podejmowaniu swojej decyzji. W przypadku wątpliwości natury inwestycyjnej lub prawnej Akcjonariusz powinien skonsultować się z profesjonalnym doradcą.

Aktualizacja Stanowiska stosownie do art. 80 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej zostanie przekazana związkom zawodowym działającym w Spółce oraz pracownikom Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-11-26

+ więcej
  • EUR euro 4,4742 +0,07%  +0,32gr
  • USD dolar 3,7586 +0,08%  +0,30gr
  • GBP funt 5,0221 +0,24%  +1,20gr
  • CHF frank 4,1353 +0,44%  +1,82gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm