pieniadz.pl

PC Guard SA
Raport roczny R 2015

25-07-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-07-25
PC GUARD S.A.
_pełna nazwa emitenta_
PC GUARD Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
02-569 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Różana 63A
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
biuro@pcguard.pl www.pcguard.pl
_e-mail_ _www_
779-21-28-540 639792992
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów 189 373 45 89
II. Zysk z działalności operacyjnej -440 -1 231 -105 -294
III. Zysk _strata_ brutto -50 029 -13 511 -11 955 -3 225
IV. Zysk _strata_ netto -51 964 -12 207 -12 418 -2 914
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 465 -1 630 111 -389
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 446 -1 121 107 -268
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -934 2 602 -223 621
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -23 -149 -5 -35
IX. 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
X. Aktywa razem 4 842 56 111 1 136 13 164
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 901 13 206 3 262 3 098
XII. Zobowiązania długoterminowe 470 580 110 136
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 430 12 625 3 152 2 962
XIV. Kapitał własny -9 059 42 905 -2 126 10 066
XV. Kapitał zakładowy 30 689 30 689 7 201 7 200
XVI. Liczba akcji _w sztukach_ - średnioważona 30688591 30688591 30688591 30688591
XVII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykła _w zł/EUR_ -1,69 -0,40 -0,40 -0,09
XVIII. -0,30 1,40 -0,07 0,33
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm