pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PC Guard SA (PCG)

Pełna nazwa PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RÓŻANA 63A 02-569 WARSZAWA
Telefon (061) 843-42-66
Prezes Aneta Frukacz
Fax (061) 843-42-70
WWW www.pcguard.pl
E-mail biuro@pcguard.pl
ISIN PLGUARD00019

Komunikaty spółki: PC Guard SA (PCG)

2016-10-13 16:56 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
2016-10-13 16:55 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
2016-09-30 16:20 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-31 18:47 Informacja o zmianie daty przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 6 m-cy roku obrotowego 2016.
2016-07-25 19:28 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-07-25 19:28 Raport roczny R 2015
2016-07-25 19:24 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-06-30 17:20 Informacja o prowadzonych pracach mających na celu określenie możliwości przeprowadzenia w Spółce postępowania restrukturyzacyjnego.
2016-06-30 17:18 Informacja o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku.
2016-05-30 16:18 Informacja o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015 oraz rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku.
2016-04-29 12:34 Informacja o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015.
2016-04-19 13:10 Zawarcie istotnej umowy.
2016-03-14 17:30 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-29 15:57 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2016-02-15 18:47 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2016-02-15 14:10 Korekta - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016
2016-01-29 13:23 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016
2016-01-15 19:50 Informacja o zmianie daty przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015
2015-11-30 15:23 Informacja o zmianie daty przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015.
2015-10-30 14:52 Informacja o zmianie daty przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015.
2015-10-14 12:30 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-10-02 13:23 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-10-02 13:18 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-09-29 16:48 Informacja o zmianie daty przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2015 roku obrotowego.
2015-09-29 16:46 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-08-31 15:37 Informacja o zmianie daty przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2015 roku obrotowego.
2015-05-21 13:14 Raport roczny R 2014
2015-05-21 13:11 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-05-21 13:08 Korekta Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego
2015-05-15 18:12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm