pieniadz.pl

Zmiany w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

29-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-29
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZPC Otmuchów S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 29 września 2016 r. Pan Mariusz Popek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 30 września 2016 roku. Pan Mariusz Popek nie wskazał powodów swojej rezygnacji. Dodatkowo w tym samym dniu rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 30 września 2016 roku złożył Pan Bartłomiej Bień. Pan Bartłomiej Bień również nie wskazał powodów swojej rezygnacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 29 września 2016 r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 października 2016 r. Pana Bogusława Szladewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz delegowała również z dniem 1 października 2016 r. Pana Przemysława Danowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki, jednakże nie dłużej niż na okres trzech miesięcy tj. do dnia 31 grudnia 2016 r. W związku z delegowaniem Pana Przemysława Danowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza odwołała Pana Przemysława Danowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzyła tę funkcję Panu Jackowi Giedrojć.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej mandat Pana Bogusława Szladewskiego jako członka Zarządu Spółki wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałego członka Zarządu.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej powołanych osób zarządzających przedstawiono poniżej:

Pan Przemysław Danowski

Zajmowane stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
2015 – obecnie Warsaw Equity Group – Członek Zarządu
2011 – 2015 Warsaw Equity Group - Dyrektor Inwestycyjny
2009 – 2011 Warsaw Equity Holding sp. z o.o. – Menedżer Inwestycyjny
2006 – 2009 Trigon Group – Analityk
2005 – 2005 InterGlobal FB – Analityk

Obecnie Przemysław Danowski sprawuje następujące funkcje w organach nadzorczych spółek:
2015 – obecnie ZPC Otmuchów S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2012 – obecnie Artifex Mundi Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2011 – obecnie Vigo System S.A.- Członek Rady Nadzorczej

W ciągu ostatnich 5 lat Przemysław Danowski sprawował następujące funkcje w organach nadzorczych spółek:
2011 – 2012 WEH Inwestycje S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2012 – 2012 Polski Fundusz Hipoteczny S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2011 – 2013 Iplex S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie i kwalifikacje:
Pan Przemysław Danowski jest Magistrem Ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej _Finanse i Bankowości_. Posiada również tytuł CFA.

Pan Bogusław Szladewski

Zajmowane stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
2013 – 2016 – UZDROWISKA KŁODZKIE S.A. – GRUPA PGU, V-ce Prezes Zarządu
2015 – 2016 – STAROPOLANKA Sp. z o.o. _Spółka typu spv – nieoperacyjna_ - Prezes Zarządu
2015 – 2016 – KIG PR Krajowa Izba Gosp. Przemysłu Rozlewniczego - Członek Rady Nadzorczej
2011 – 2013 – MOKATE Sp. z o.o. – Dyrektor marketingu/dyrektor kategorii kawa
2009 – 2011 – GLOBAL COFFEE GROUP – Dyrektor handlowy
2004 – 2009 – GLOBAL TRADE COFFEE Sp. z o.o. – Dyrektor sprzedaży
1997 – 2004 – CASH & CANDY Sp. z o.o. - 3 miesiące jako Przedstawiciel Handlowy, następnie przez 2 lata jako Kierownik Regionu _24 PH_, następnie przez 4 lata jako National Key Account Manager

Wykształcenie i kwalifikacje:
1966 – 2002 Uniwersytet Śląski,
zdany egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Przemysław Danowski oraz Pan Bogusław Szladewski nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ww. osoby oświadczyły także, że nie zostały wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm