pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: OTMUCHOW (OTM)

Pełna nazwa ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. NYSKA 21 48-385 OTMUCHÓW
Telefon (77) 431-50-83
Prezes Przemysław Danowski
Fax (77) 431-50-85
WWW www.zpcotmuchow.com.pl
E-mail zpc@zpcotmuchow.com.pl
ISIN PLZPCOT00018

Komunikaty spółki: OTMUCHOW (OTM)

2016-10-24 12:49 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A.
2016-10-19 18:14 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2016 roku
2016-09-29 22:07 Zmiany w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
2016-09-21 18:19 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 19 października 2016 roku
2016-09-21 18:02 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 19 października 2016 r.
2016-09-19 20:43 Informacja nt. obrotów z PPC "Gryf" S.A.
2016-09-09 16:05 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
2016-09-08 19:15 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A.
2016-09-08 19:06 Treść uchwał podjętych po przerwie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 września 2016 roku
2016-09-06 18:44 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
2016-09-06 16:49 Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem
2016-09-01 16:45 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-08-25 21:21 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-11 22:54 Informacja nt. odpisów aktualizacyjnych wartość wyceny wybranych aktywów wytwórczych oraz wstępne wyniki za I półrocze 2016 r.
2016-08-05 20:31 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 1 września 2016 roku
2016-08-05 20:19 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 1 września 2016 r.
2016-07-01 23:09 Aktualizacja informacji nt. transakcji przeniesienia aktywów dokonanej pomiędzy spółkami zależnymi
2016-06-29 18:26 Aktualizacja informacji nt. wyceny wybranych aktywów wytwórczych
2016-06-02 10:51 Informacja nt. transakcji przeniesienia aktywów dokonana pomiędzy spółkami zależnymi
2016-05-25 13:05 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 19 maja 2016 r.
2016-05-19 17:20 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2016 roku
2016-05-17 15:34 Informacja nt. zmiany klasyfikacji w sprawozdaniu finansowym wybranych aktywów wytwórczych
2016-05-16 14:40 Informacja nt. szacowanych obrotów z Grupą Eurocash
2016-05-11 00:07 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-22 12:46 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2016 roku
2016-04-22 12:29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Otmuchów” S.A. na dzień 19 maja 2016 r.
2016-03-30 18:24 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-03-30 18:17 Przyjęcie aktualizacji założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów
2016-03-18 21:13 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 20:44 R

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm