pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Mercor SA (MCR)

Pełna nazwa MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 80-408 GDAŃSK
Telefon (058) 341-42-45
Prezes Krzysztof Krempeć
Fax (058) 341-39-85
WWW www.mercor.com.pl
E-mail mercor@mercor.com.pl
ISIN PLMRCOR00016

Komunikaty spółki: Mercor SA (MCR)

2016-10-25 08:08 Wartość pozyskanych zamówień we wrześniu 2016 roku i w okresie kwiecień - wrzesień 2016 roku
2016-10-14 16:14 Umowa Kredytowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
2016-10-11 16:15 Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole
2016-09-26 10:04 Wartość pozyskanych zamówień w sierpniu 2016 roku i w okresie marzec - sierpień 2016 roku
2016-09-16 15:55 Znaczne pakiety akcji
2016-08-24 19:42 Wartość pozyskanych zamówień w lipcu 2016 roku i w okresie luty - lipiec 2016 roku
2016-08-24 19:40 Korekta raportu bieżącego dotyczącego wartości pozyskanych zamówień w czerwcu 2016 roku i w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku
2016-08-12 08:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-07-25 18:47 Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2016 roku i w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku
2016-07-20 17:46 Uchwała o wypłacie dywidendy
2016-07-20 17:45 Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ
2016-07-20 17:44 Uchwały powzięte na ZWZ „MERCOR” S.A.
2016-06-23 22:59 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MERCOR" S.A. zwołane na dzień 19 lipca 2016 roku
2016-06-23 22:55 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. na dzień 19 lipca 2016 roku
2016-06-18 00:37 R
2016-06-18 00:35 RS
2016-06-15 16:48 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
2016-06-13 19:54 Znaczne pakiety akcji
2016-06-01 13:29 Lista uczestników NWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na NWZ
2016-06-01 13:26 Uchwały powzięte na NWZ Mercor SA
2016-05-12 22:13 Otwarcie postępowania likwidacyjnego węgierskiej spółki zależnej Emitenta.
2016-05-12 22:00 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
2016-05-04 20:43 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 31 maj 2016 roku
2016-05-04 19:33 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 31 maja 2016 roku
2016-04-26 17:24 Plan Połączenia Emitenta ze spółką zależną – MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
2016-04-26 16:47 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
2016-04-18 16:00 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
2016-02-29 18:35 Dokonanie Zamknięcia Finansowego zgodnie z umową z dnia 10 lipca 2015 roku dotyczącej nabycia akcji w spółce prawa węgierskiego Dunamenti Tűzvédelem oraz nabycie aktywów o znacznej wartości.
2016-02-29 15:23 Zawarcie z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu
2016-02-15 17:51 QSr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm