pieniadz.pl

Powołanie członków Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A.

22-12-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-22
Skrócona nazwa emitenta
LST CAPITAL S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w skład bieżącej kadencji Pana Jarosława Michalika oraz Pana Wojciecha Wesołego.

Pan Jarosław Michalik jest absolwentem Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Finanse Przedsiębiorstw. W 2006 roku ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Finansów tej samej uczelni.
Pan Jarosław Michalik specjalizuje się w zarządzaniu finansami spółek oraz wdrażaniu projektów inwestycyjnych. Jako konsultant prowadził liczne projekty z zakresu finansów i prawa podatkowego dla czołowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Przez cały okres pracy zawodowej był związany z rynkiem kapitałowym gdzie z sukcesem kierował procesami upubliczniania oraz pozyskania kapitału przez spółki notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jak i spółki z rynku NewConnect.
W latach 2002-2004 pracował w banku Softbank S.A. na stanowisku Analityka Finansowego, a następnie Kontrolera Finansowego. W latach 2004-2006 pracował w spółce Fiducia Investment S.A. na stanowisku Kierownika Projektów. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Kierownika Działu kontrolingu Korporacyjnego w spółce SPIN S.A., odpowiadając za nadzór właścicielski oraz inwestycje kapitałowe. W latach 2007-2008 pracował w spółce GGH S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. W 2008 roku zajmował stanowisko Kierownika Działu Finansowego w spółce Litpol Link sp. z o.o., odpowiedzialnej za projekt oraz budowę połączenia energetycznego między Polską a Litwą. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MAGNA POLONIA S.A., pełniąc jednocześnie – od 2010 roku - funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce TECHGEN sp. z o.o. Od października 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu Elemental Holding S.A.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:
07.2013 r. – obecnie – Terra Recycling S.A. – Członek Rady Nadzorczej
01.2012 r. – obecnie – PointPack S.A. - Członek Rady Nadzorczej
11.2011 r. – obecnie – Tesla Recycling S.A. – Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowych
10.2011 r. – obecnie – SYNTOM S.A. – Członek Rady Nadzorczej
10.2011 r. – obecnie – Elemental Holding S.A. – Członek Zarządu
11.2010 r. – obecnie – Appsinth sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
10.2010 r. – obecnie – Mediatel S.A. - Członek Rady Nadzorczej
04.2012 r. – 07.2012 r. – Magic Brands S.A. - Członek Rady Nadzorczej
12.2011 r. – 07.2012 r. – Magic Drinks sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
12.2011 r. – 07.2012 r. – Magic Distrbution sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
11.2011 r. – 12.2012 r. – Tesla Recycling S.A. – Prokurent
11.2010 r. – 12.2011 r. – TelePin S.A.- Członek Rady Nadzorczej
03.2010 r. – 07.2011 r. – TECHGEN sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
02.2009 r. – 09.2011 r. – Narodowy Fundusz Inwestycyjny MAGNA POLONIA S.A. – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu,
08.2008 r. – 11.2008 r. – Litpol Link sp. Z o.o. – Kierownik Działu Finansowego
09.2007 r. – 08.2008 r. – GGH S.A. – Dyrektor Finansowy
04.2006 r. – 05.2007 r. – SPIN S.A. - Kierownik Działu Kontrolingu Korporacyjnego
11.2004 r. – 03.2006 r. – Fiducia Investment S.A. – Kierownik projektów
12.2002 r. – 10.2004 r. – Softbank S.A. – Analityk Finansowy, Kontroler Finansowy
06.2000 r. – 09. 2000 r. oraz 07.2001 r. – 08.2001 r. – Arthur Andersen - Staż

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Michalik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Pan Wojciech Wesoły posiada wyższe wykształcenie i jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing. W latach 2006-2007 ukończył podyplomowe studium Menadżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:
2013 – obecnie - Impel Cash Solutions Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu (od marca 2013 roku).
2004 – obecnie - Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu (od 2011 roku),Dyrektor Handlowy (2005-2011), Z-ca Dyrektora Handlowego (2005-2006), Specjalista ds. Usług (2004-2005)
2003 – 2003 - Axel Springer Kontakt Sp. z o.o.
2002 – 2003 - Bastion Consulting Group Sp. z o.o.

Pan Wojciech Wesoły jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych spółek: Skippi Yachts S.A., European Power Group S.A., New Gym S.A., F-ComoFit S.A., Drewex S.A. w upadłości układowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Wesoły nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm