pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: LSTCAPITA (LST)

Pełna nazwa LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PIĘKNA 11/LOK. 17 00-549 WARSZAWA
Telefon (022) 629 12 47
Prezes Dariusz Janus
Fax (022) 201-21-31
WWW www.lstcapital.pl
E-mail office@lstcapital.pl
ISIN PLLSTIA00018

Komunikaty spółki: LSTCAPITA (LST)

2014-01-21 10:14 Rejestracja zmiany firmy z LST CAPITAL S.A. na IndygoTech Minerals S.A.
2014-01-16 14:26 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-16 13:21 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
2014-01-02 15:46 Uzyskanie dofinansowania w kwocie 7 mln zł przez spółkę pośrednio zależną, BALTIC CERAMICS S.A.
2013-12-22 16:26 Powołanie członków Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A.
2013-12-22 16:20 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LST CAPITAL spółka akcyjna w dniu 21 grudnia 2013 roku.
2013-12-22 16:17 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. w dniu 21 grudnia 2013 roku oraz tekst jednolity Statutu
2013-12-18 16:29 Sfinalizowanie przejęcia BALTIC CERAMICS S.A. przez spółkę zależną, IN POINT S.A.
2013-12-09 10:35 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnym inwestorem branżowym przez BALTIC CERAMICS S.A.
2013-12-03 10:24 Podpisanie umowy kooperacyjnej przez spółkę zależną LZMO S.A.
2013-11-25 20:51 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LST CAPITAL S.A. wraz z projektami uchwał i zmianami Statutu Spółki.
2013-11-22 15:57 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2013-11-18 09:56 Podpisanie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną, INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.
2013-11-15 16:19 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2013-11-14 15:38 SA-Q
2013-11-08 15:25 Zbycie akcji BALTIC CERAMICS S.A. i objęcie akcji IN POINT S.A.
2013-11-08 11:04 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnym inwestorem branżowym przez BALTIC CERAMICS S.A.
2013-11-07 18:33 Podpisanie umowy o dofinansowanie przez BALTIC CERAMICS S.A.
2013-10-28 09:08 Przyjęcie strategii LST CAPITAL S.A. na lata 2014-2016
2013-10-24 09:51 Pozytywna ocena wniosku spółki zależnej BALTIC CERAMICS S.A. w konkursie organizowanym przez NCBiR
2013-10-22 15:35 Spełnienie się warunku umowy o dofinansowanie projektu spółki zależnej, BALTIC CERAMICS S.A.
2013-10-14 12:56 Przeprowadzenie przez podmiot zależny, BALTIC CERAMICS S.A. testów maszyn i urządzeń do produkcji proppantów ceramicznych z wykorzystaniem surowców własnych
2013-10-07 09:09 Przyznanie dotacji w wysokości 22,3 mln zł spółce zależnej, INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.
2013-10-04 15:33 Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną, BALTIC CERAMICS S.A.
2013-10-03 10:17 Uzyskanie pozwolenia na budowę fabryki proppantów ceramicznych przez spółkę zależną - BALTIC CERAMICS S.A.
2013-10-02 13:58 Podjęcie decyzji o zamiarze wniesienia akcji BALTIC CERAMICS S.A. do IN POINT S.A.
2013-09-27 12:28 Złożenie wniosku patentowego przez spółkę zależną, BALTIC CERAMICS S.A.
2013-09-24 09:43 Pozytywne wyniki badań surowców BALTIC CERAMICS w ramach programu Blue Gas
2013-09-19 16:02 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez spółkę zależną
2013-09-19 14:03 Informacja o prezentacji wniosku spółki zależnej w ramach działania 4.4 PO IG przed Panelem Ekspertów

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm