pieniadz.pl

Rejestracja zmiany firmy z LST CAPITAL S.A. na IndygoTech Minerals S.A.

21-01-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-21
Skrócona nazwa emitenta
LST CAPITAL S.A.
Temat
Rejestracja zmiany firmy z LST CAPITAL S.A. na IndygoTech Minerals S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IndygoTech Minerals S.A. (dawniej LST CAPITAL S.A.) informuję, iż w dniu 20 stycznia 2014 roku powziął informację o rejestracji w dniu 20 stycznia 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, w szczególności w zakresie zmiany firmy z poprzedniej LST CAPITAL S.A. na obecną IndygoTech Minerals S.A.

Zmiana firmy nastąpiła na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu.

Zgodnie z art. 1 Statutu, po zmianie firma Spółki brzmi: IndygoTech Minerals spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu IndygoTech Minerals S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Zmiana firmy jest jednym z elementów przyjętej przez Zarząd strategii opublikowanej raportem bieżącym ESPI nr 35/2013 z dnia 28 października 2013 roku, zgodnie z którą IndygoTech Minerals S.A. skupi się w najbliższych latach na budowie pierwszego najbardziej zaawansowanego technologicznie przemysłowego holdingu ceramicznego, opierającego swoje przewagi konkurencyjne na wiedzy i technologii oraz na wykorzystaniu tej wiedzy i technologii dla wzrostu efektywności energetycznej. Stratega będzie realizowana w ramach trzech projektów: LZMO S.A., BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A., INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.

Główną działalnością LZMO S.A. jest produkcja oraz handel ceramicznymi wkładami i systemami kominowymi. LZMO S.A. dysponuje najnowocześniejszym na świecie zakładem produkującym wkłady i systemy kominowe, które jakościowo znacząco wyprzedzają inne produkty dostępne na rynku. Flagowym produktem spółki są rury ceramiczne formowane metodą izostatyczną i systemy kominowe IZOSTAR. Charakteryzują się one najwyższą jakością wykonania, niespotykaną trwałością, a ich montaż jest znacznie prostszy i krótszy niż w przypadku tradycyjnych konstrukcji. Technologia stosowana przez LZMO S.A. pozwala również na znaczące zmniejszenie zużycia surowców, energii oraz innych mediów, co ma istotny wpływ na rentowność działalności, a co za tym idzie, na osiągane wyniki finansowe spółki. Zakład produkcyjny LZMO S.A. dysponuje mocami produkcyjnymi do 350 km rur rocznie, pozwalających na sprzedaż o wartości ok. 70 mln zł rocznie. Obecnie Spółka wykorzystuje zaledwie 10% mocy produkcyjnych, jednakże już osiągnęła rentowność netto.

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. (dawniej IN POINT S.A.) koncentruje się na budowaniu portfela dynamicznie rozwijających się spółek z branży Oil&Gas, które cechuje wysoka innowacyjność. Inwestycji Spółki obejmują wyłącznie inwestycje kapitałowe, a w szczególności średnioterminowe inwestycje małe i średnie przedsiębiorstwa, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu wartości, oferujące produkty i usługi dla przemysłu wydobywczego gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych. Pierwszym projektem inwestycyjnym realizowanym przez Spółkę w branży Oil&Gas jest BALTIC CERAMICS S.A. S.A. BALTIC CERAMICS S.A. koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów wykorzystywanych przy wydobyciu gazu i ropy ze skał łupkowych (shale gas/oil) oraz ze złóż zaciśniętych (tight gas/oil). Jest to pierwszy i jedyny tego rodzaju podmiot na polskim rynku oraz w Europie, wspierający swoimi produktami wzrost efektywności poszukiwania oraz wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych na całym świecie.

INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. przygotowuje projekt inwestycyjny polegający na produkcji ceramicznych korpusów elektroizolacyjnych średnich i wysokich napięć (do 24 000 Volt) metodą prasowania izostatycznego. Opracowana bezpośrednio przez spółkę technologia, wykorzystująca użycie w procesie produkcyjnym suchego granulatu ceramicznego C-130, surowca niestosowanego dotąd w Polsce, zapewnia iż wytwarzane produkty będą znacząco przewyższać jakością te dotychczas stosowane. W przypadku produkcji izolatorów metodą izostatyczną możliwe jest osiągnięcie oszczędności z tytułu strat związanych z przesyłem prądu elektrycznego o ok. 15%. Unikatowe parametry w zakresie dokładności wymiarowej, średnicy oraz grubości ścianek produktów, zwiększonej wytrzymałości oraz elektroizolacyjności, będą cechami charakterystycznymi wytwarzanych produktów.

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. informuje, iż wystąpi niezwłocznie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych Interesariuszy Spółki o uwzględnienie nowej firmy Spółki.

W związku ze zmianą firmy została uruchomiona nowa strona internetowa Emitenta pod adresem www.indygotechminerals.com. Zmianie uległy również dotychczasowe adresy poczty elektronicznej na następujące: office@indygotechminerals.com, inwestorzy@indygotechminerals.com.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-04

+ więcej
  • EUR euro 4,5540 +0,32%  +1,47gr
  • USD dolar 3,7851 +0,91%  +3,42gr
  • GBP funt 5,2717 +0,51%  +2,67gr
  • CHF frank 4,1003 +0,05%  +0,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm