pieniadz.pl

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

16-01-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-16
Skrócona nazwa emitenta
LST CAPITAL S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- jednostkowy Raport Roczny za 2013 rok – termin przekazania 21.03.2014 roku,
- jednostkowy Raport Kwartalny za I kwartał 2014 roku – termin przekazania 15.05.2014 roku,
- jednostkowy Raport Półroczny – termin przekazania 29.08.2014 roku,
- jednostkowy Raport Kwartalny za III kwartał 2014 roku – termin przekazania 14.11.2014 roku.

Zarząd LST CAPITAL S.A. oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2014 roku oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2013 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-04

+ więcej
  • EUR euro 4,5540 +0,32%  +1,47gr
  • USD dolar 3,7851 +0,91%  +3,42gr
  • GBP funt 5,2717 +0,51%  +2,67gr
  • CHF frank 4,1003 +0,05%  +0,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm