pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: NFI Krezus SA (KZS)

Pełna nazwa KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WŁOCŁAWSKA 187 87-100 TORUŃ
Telefon (56) 648 16 42
Prezes Jacek Ptaszek
Fax (56) 6562628
WWW www.krezus.com
E-mail biuro@krezus.com
ISIN PLNFI0200019

Komunikaty spółki: NFI Krezus SA (KZS)

2016-11-03 15:32 Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za zwolnienie z długu (datio in solutum)
2016-11-03 15:23 Sprzedaż udziałów EW GREENFIELD 5 Sp. z o.o.
2016-10-28 15:42 Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy cessio in solutum
2016-10-28 15:28 Zawarcie umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia
2016-08-31 16:30 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-22 13:00 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
2016-07-07 14:48 Otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
2016-06-29 19:34 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A.
2016-06-29 19:31 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.
2016-06-16 11:34 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-06-10 12:45 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-06-06 20:52 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-06-06 15:08 Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A.
2016-06-06 14:56 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. na wniosek Akcjonariusza
2016-06-03 09:01 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-06-02 11:17 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-30 10:50 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-27 22:09 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.
2016-05-27 09:22 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-25 17:34 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-25 17:17 Wybór biegłego rewidenta
2016-05-25 16:51 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.
2016-05-25 10:55 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.
2016-05-25 10:51 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
2016-05-24 11:57 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-23 15:20 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-20 09:10 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-18 10:30 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-17 10:27 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-16 12:25 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm