pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy,posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25 października 2016 r. _"NWZ"_:

1. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 44 876 823 głosów na NWZ, co stanowiło 66,9 % liczby głosów na NWZ i 56,48 % ogólnej liczby głosów.
2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 7 717 725 głosów na NWZ, co stanowiło 11,5 % liczby głosów na NWZ i 9,71 % ogólnej liczby głosów,
3. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 5 194 698 głosów na NWZ, co stanowiło 7,74 % liczby głosów na NWZ i 6,54 % ogólnej liczby głosów,
4. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, który posiadał 3 388 597 głosów na NWZ, co stanowiło 5,05% liczby głosów na NWZ i 4,26 % ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Emitenta wynosi 78 401 981, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 79 453 181. Ogólna liczba głosów na NWZ wynosiła 67 078 014, co stanowi 84,42 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm