pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA (IDA)

Pełna nazwa IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZYOKOPOWA 33 01-208 WARSZAWA
Telefon (22) 270 58 68
Prezes Jarosław Augustyniak
Fax (22) 3270980
WWW www.ideabank.pl
E-mail kontakt@ideabank.pl
ISIN PLIDATF00012

Komunikaty spółki: IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA (IDA)

2016-10-31 19:24 INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR
2016-10-31 17:44 POROZUMIENIE DO UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI GETIN LEASING S.A. DOTYCZĄCE ZAPŁATY POZOSTAŁEJ CZĘŚCI CENY I ZAMKNIĘCIA TRANSAKCJI
2016-10-31 17:20 INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR
2016-10-25 16:21 UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
2016-10-25 15:59 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IDEA BANK S.A.
2016-10-25 15:49 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
2016-10-20 07:00 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-10-17 12:14 ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2016 R.
2016-10-03 15:53 OTRZYMANIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE ZGODY DLA CZŁONKA ZARZĄDU
2016-09-30 22:18 TRANSAKCJA NABYCIA AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
2016-09-28 17:20 TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU
2016-09-28 16:37 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2016-09-27 15:51 ZGODA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DLA CZŁONKA ZARZĄDU
2016-08-17 22:52 ANEKS DO UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI GETIN LEASING S.A.
2016-08-04 07:02 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-06-28 17:24 UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
2016-06-28 17:15 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
2016-06-28 17:06 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 28 CZERWCA 2016 R.
2016-06-24 17:25 INFORMACJA O ZMIANIE ZNACZĄCEJ UMOWY
2016-06-21 18:03 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY ZASTAWU NA RZECZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NA AKTYWACH O ZNACZNEJ WARTOŚCI
2016-06-16 12:42 ZAWARCIE PRZEZ IDEA LEASING S.A. UMOWY POŻYCZKI Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM
2016-06-15 15:55 ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI GETBACK S.A. PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
2016-06-14 19:57 ZAWARCIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY WARUNKOWEJ ZAWARTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ, DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI GETBACK S.A.
2016-06-10 17:41 INFORMACJA O ZMIANIE ZNACZĄCEJ UMOWY
2016-05-31 18:53 ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
2016-05-31 18:50 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2016-05-31 18:42 ZISZCZENIE SIĘ WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY WARUNKOWEJ ZAWARTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ, DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY SPÓŁKI GETBACK S.A.
2016-05-31 18:34 ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
2016-05-30 17:50 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-18 17:42 Ziszczenie się warunku ze znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną, dotyczącej sprzedaży spółki GetBack S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm