pieniadz.pl

Helio SA
Dokonanie wpisu w Rejestrze Zastawów zgodnie z umową kredytową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

24-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-24
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Dokonanie wpisu w Rejestrze Zastawów zgodnie z umową kredytową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 24.10.2016 r. otrzymał zaświadczenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 17.10.2016 r. wpisu w Rejestrze Zastawów o następującym charakterze:

Zastawnik: Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zastawca: HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach.
Przedmiot zastawu: zbiór zapasów surowców charakterystycznych dla działalności Zastawcy _inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny_ położonych w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów oraz magazynie w miejscowości Wyględy, przy ul. Stołecznej 26, 05-083 Zaborów. Wartość zbioru na dzień 07.09.2016 r. wg ewidencji księgowej Zastawcy wynosiła 16.416.620,20 zł.
Wysokość kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia: 13.800.000,00 zł.

Wpis w Rejestrze Zastawów został dokonany na wniosek Zastawnika w związku z podpisaniem z Zastawcą umowy o kredyt w rachunku bieżącym i umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, o których to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną, ponieważ zastaw rejestrowy, którego dotyczy wpis został ustanowiony na aktywach znaczącej wartości. Wartość księgowa przedmiotowych aktywów na dzień publikacji raportu wynosi ok. 20 mln zł.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm