pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Helio SA (HEL)

Pełna nazwa HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STOŁECZNA 26. WYGLĘDY 05-083 ZABORÓW
Telefon (022) 796-31-96
Prezes Leszek Wąsowicz
Fax (022) 752-09-21
WWW www.helio.pl
E-mail helio@helio.pl
ISIN PLHELIO00014

Komunikaty spółki: Helio SA (HEL)

2016-11-02 17:08 Wykreślenie hipoteki na aktywach znaczących w związku ze spłatą kredytu w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
2016-10-31 07:58 Raport roczny SA-R 2015
2016-10-24 16:39 Dokonanie wpisu w Rejestrze Zastawów zgodnie z umową kredytową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
2016-09-23 13:20 Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz stosownych umów dotyczących zabezpieczenia kredytu
2016-09-19 12:52 Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy dotyczącej dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych
2016-09-13 13:29 Zgoda Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na wykreślenie hipoteki na aktywach znaczących
2016-09-12 15:26 Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach znaczących
2016-09-07 12:16 Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2016/2017
2016-08-30 16:37 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
2016-07-27 14:48 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017
2016-06-16 15:41 Nieoczekiwany charakter danych finansowych
2016-06-04 19:36 Powołanie członków Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję
2016-05-16 08:12 Raport kwartalny SA-Q 3/2015
2016-04-11 20:52 Zmiana treści ustanowionych hipotek na aktywach znaczących
2016-03-25 12:59 Zmiany znaczących umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dawniej BNP Paribas Bank Polska S.A.)
2016-02-29 17:13 Raport półroczny SA-P 2015
2015-12-18 10:51 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2015-12-18 10:47 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2015-11-17 09:49 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2015-11-16 08:15 Raport kwartalny SA-Q 1/2015
2015-11-06 18:35 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-11-02 07:51 Raport roczny SA-R 2014
2015-09-28 13:27 Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach znaczących
2015-09-28 13:24 Zmiana treści ustanowionej hipoteki na aktywach znaczących
2015-09-18 14:41 Zmiana umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności Banku Handlowego w Warszawie S.A.
2015-09-18 14:37 Zmiana znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
2015-08-31 17:16 Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
2015-08-31 17:06 Raport kwartalny SA-Q 4/2014
2015-07-15 14:34 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016
2015-05-26 11:41 Zmiana znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm