pieniadz.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Wyjaśnienie dotyczące informacji opublikowanych przez media na temat założeń przyszłej strategii spółki

22-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-22
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wyjaśnienie dotyczące informacji opublikowanych przez media na temat założeń przyszłej strategii spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z opublikowaniem przez dziennik "Rzeczpospolita" informacji na temat nowej strategii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW", "Spółka", "Giełda"_, zawierających również założenia wyrażone w liczbach, GPW informuje, że nowa strategia znajduje się obecnie w końcowym etapie jej tworzenia oraz uzgodnień jej ostatecznego kształtu z Radą Nadzorczą Spółki. GPW podkreśla, że informacje opublikowane przez "Rzeczpospolitą" przedstawiają jedynie potencjalne scenariusze założeń rozwoju Giełdy w najbliższych latach, a przytoczone liczby w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako prognoza wyników finansowych Spółki na przyszłe lata.
GPW nie publikuje prognoz finansowych. Wyniki finansowe Spółki są w zbyt dużym stopniu uzależnione od czynników pozostających poza jej wpływem i z tego też względu są obarczone zbyt dużym ryzykiem ich niezrealizowania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm