pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW)

Pełna nazwa GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KSIĄŻĘCA 4 00-498 WARSZAWA
Telefon (22) 628-32-32
Prezes
Fax (22) 5377790
WWW www.gpw.pl
E-mail gpw@gpw.pl
ISIN PLGPW0000017

Komunikaty spółki: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW)

2016-11-02 17:06 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2016-10-28 01:22 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-10-13 11:33 Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii D i E
2016-09-29 13:15 Dostarczenie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę w składzie Zarządu Giełdy
2016-09-27 12:12 Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w składzie Zarządu Giełdy
2016-09-22 15:22 Wyjaśnienie dotyczące informacji opublikowanych przez media na temat założeń przyszłej strategii spółki
2016-08-25 12:08 Wybór doradców do emisji długoterminowych obligacji
2016-08-08 15:34 Rozpoczęcie wyboru doradców do ewentualnej emisji długoterminowych obligacji
2016-07-29 01:11 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-21 17:14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 lipca 2016 r.
2016-07-21 17:11 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 lipca 2016 r.
2016-06-29 17:21 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – informacja uzupełniająca
2016-06-23 16:24 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r.
2016-06-23 12:15 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r.
2016-06-22 19:19 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2016-06-22 19:11 Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. i ogłoszenie przerwy w obradach
2016-06-22 11:39 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 r.
2016-06-13 17:32 Zawarcie znaczącej umowy warunkowej dotyczącej akcji Aquis Exchange
2016-06-01 12:40 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r.
2016-05-27 15:25 Powołanie Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – informacja uzupełniająca
2016-05-25 17:44 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
2016-05-25 10:54 Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2015
2016-05-23 18:57 Powołanie Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
2016-05-23 16:25 Opinia Rady Giełdy dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015
2016-05-23 12:21 Rezygnacja Członka Zarządu
2016-05-20 18:54 Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 i zmiana polityki dywidendowej GPW
2016-04-29 01:49 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-20 16:43 Dostarczenie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę w składzie Zarządu Giełdy
2016-04-19 13:23 Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w składzie Zarządu Giełdy
2016-03-16 18:40 Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm