pieniadz.pl

ERG SA
ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

22-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-22
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku oraz uchwałą nr 3 NWZ ERG S.A. z dnia 15 grudnia 2015 roku (dalej: program), w dniu 21 grudnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka nabyła łącznie 81 akcji własnych po średniej cenie 20.00 zł za jedną akcję.Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 złotych. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,009 % kapitału zakładowego i uprawnia do wykonania 81 głosów, co stanowi 0,009 % ogólnej liczby głosów na WZA.

Średnia cena zakupionych akcji w ramach realizacji programu wynosi 21,38 zł.

W ramach realizacji powyższego programu Spółka posiada 17.107 akcji własnych, stanowiących 1,9752 % kapitału zakładowego i dających 17.107 głosów (1,9752 %).

Po dokonaniu powyższej transakcji spółka ERG S.A. posiada łącznie 68.309 akcji własnych, stanowiących 7,89 % kapitału zakładowego i dających 68.309 głosów (7,89 %) na WZA. Średnia cena zakupionych wszystkich akcji wynosi 20,47 zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r., nr 209, poz. 1744)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm