pieniadz.pl

ERG SA
ERG S.A. Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytowej z Bankiem Pekao S.A.

01-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-01
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytowej z Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 września 2015 r. zawarł z Bankiem Pekao S.A. Aneks do Umowy kredytu złotowego w rachunku bankowym z dnia 26 września 2014 r. Aneks prolonguje dostępność środków w ramach kredytu w rachunku bankowym do 30 września 2016 r.
Aneks oraz pierwotna Umowa kredytu posiada zapisy standardowe i jest umową typową w tego rodzaju transakcjach. Pierwotna Umowa oraz Aneks zawierają między innymi następujące postanowienia:

a) Wartość kredytu wynosi 4.000.000,00 zł,

b) Termin dostępności i spłaty kredytu do dnia 30 września 2016 r.,

c) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża Banku,

d) Zabezpieczenie kredytu:
- Cesja wierzytelności istniejących i przyszłych od kontrahentów handlowych z zawiadomieniem (zawiadomienia wysłane przez Bank, bez konieczności potwierdzania przez Dłużników) na kwotę min 120% wartości dostępnego kredytu,
- Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 4.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych do kwoty min. 4.000.000,00 zł,
- Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Kryterium uznania pierwotnej Umowy wraz z Aneksem za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie oraz par. 5 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacjach bieżących i okresowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm