pieniadz.pl

ERG SA
ERG S.A. Ogłoszenie strategii spółki na lata 2015-2017

06-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-06
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Ogłoszenie strategii spółki na lata 2015-2017
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 sierpnia 2015 r. Zarząd Spółki przyjął Strategię Spółki na lata 2015-2017 (dalej "Strategia").

Przyjęcie omawianego dokumentu przez Spółkę nastąpiło w efekcie dokładnej analizy trendów zachodzących na rynku oraz planów rozwojowych Emitenta. Głównym celem realizowanych działań będzie zdecydowane zwiększenie rentowności Spółki, dzięki wprowadzeniu do oferty sprzedaży nowych produktów oraz intensywnemu rozwojowi eksportu, przy jednoczesnej stałej kontroli ponoszonych kosztów. W opinii Zarządu Spółki działania te powinny wpłynąć pozytywnie na jej wycenę w perspektywie kilku najbliższych lat.

Główne elementy strategii ERG SA zakładają w omawianym okresie:

1. Zdecydowany rozwój możliwości operacyjnych poprzez aktywizację własnego działu R&D
2. Zapewnienie Spółce narzędzi IT wspomagających w sposób optymalny nadzór menedżerski
oraz planowanie sprzedaży
3. Rozwój mocy produkcyjnych w 2 lata o 22%
4. Zwiększenie udziału przychodów eksportowych w 2 lata do 20%
5. Zwiększenie rentowności EBITDA do poziomu 10-11%
6. Zwiększenie rentowności netto do poziomu 4-5%

Główne elementy przyjętej strategii będą realizowane m.in. poprzez:
• wdrożenie zintegrowanego systemu ERP,
• zakup dwóch nowoczesnych linii produkcyjnych zwiększających moce o 22%
• zwiększenie eksportu produktów własnych do takich krajów jak Ukraina, Rosja, Rumunia, Czechy, Niemcy, Austria, Francja, Wlk. Brytania

Wskazane założenia Strategii w żadnym zakresie nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych Spółki ERG SA.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm