pieniadz.pl

ERG SA
ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

11-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-11
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka nabyła w dniu 9 lipca 2015 r. łącznie 180 akcji własnych po średniej cenie 19,06 zł za jedną akcję, a w dniu 10 lipca 2015 r. Spółka nabyła łącznie 200 akcji własnych po średniej cenie 18,06 zł za jedną akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 złotych. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,044 % kapitału zakładowego i uprawnia do wykonania 380 głosów, co stanowi 0,044 % ogólnej liczby głosów na WZA.

Średnia cena zakupionych akcji w ramach realizacji programu wynosi 21,71 zł.

W ramach realizacji powyższego programu Spółka posiada 15.116 akcji własnych, stanowiących 1,7453 % kapitału zakładowego i dających 15.116 głosów (1,7453 %).

Po dokonaniu powyższej transakcji spółka ERG S.A. posiada łącznie 66.318 akcji własnych, stanowiących 7,66 % kapitału zakładowego i dających 66.318 głosów (7,66 %) na WZA. Średnia cena zakupionych wszystkich akcji wynosi 20,52 zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r., nr 209, poz. 1744)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm