pieniadz.pl

Dębica SA
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór członków Komitetu Audytu

25-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-25
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór członków Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa: §5 ust.1 pkt. 22 i w związku z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. _"Spółka"_ podaje do wiadomości, że w dniu 25 lipca 2016 r. na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona:
Pana Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Dominikusa Golsong – na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Macieja Mataczyńskiego – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki wybrała w dniu 25 lipca 2016 r. w skład stałego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Karla Brocklehurst’a, Pana Macieja Mataczyńskiego oraz Pana Dominikusa Golsong.
Skład Komitetu Audytu uwzględnia wymogi wynikające z przepisów art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm