pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Dębica SA (DBC)

Pełna nazwa FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. 1-GO MAJA 1 39-200 DĘBICA
Telefon (014) 670-28-31; 670-04-91
Prezes Stanisław Cieszkowski
Fax (14) 6217568
WWW www.debica.com.pl
E-mail monika_gardula@goodyear.com
ISIN PLDEBCA00016

Komunikaty spółki: Dębica SA (DBC)

2016-10-28 21:45 Ograniczenie wielkości produkcji opon w listopadzie i grudniu 2016 roku
2016-08-29 08:25 SA-P
2016-07-25 15:37 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór członków Komitetu Audytu
2016-07-01 23:46 Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa URE
2016-06-30 08:57 Zawarcie znaczących umów z Goodyear S.A.
2016-06-27 13:04 Korekta raportu bieżącego nr 05/2016 z dnia 24.06.2016
2016-06-27 09:43 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA 23 czerwca 2016 r.
2016-06-24 06:14 Informacja na temat wypłaty dywidendy za 2015 r.
2016-06-24 06:06 Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu po ZWZA w dniu 23 czerwca 2016 r.
2016-06-24 05:46 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2016 r.
2016-05-25 18:13 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
2016-05-13 18:20 Propozycja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2015
2016-05-12 08:48 Raport kwartalny SA-Q 1/2016
2016-05-06 20:21 Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015
2016-04-27 07:36 Raport roczny SA-R 2015
2016-02-26 08:29 SA-Q
2016-01-19 17:38 Terminy publikacji raportów okresowych
2015-12-23 19:28 Zawarcie znaczących umów z Goodyear S.A.
2015-11-06 17:36 SA-Q
2015-10-09 10:27 Rezygnacja członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
2015-10-09 10:24 Powołanie członka Zarządu bieżącej kadencji.
2015-08-27 08:08 SA-P
2015-08-11 18:47 Zawarcie znaczących umów z Goodyear S.A.
2015-08-04 22:13 Powołanie członka Zarządu bieżącej kadencji
2015-06-29 17:46 Rezygnacja członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
2015-06-12 20:27 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2015 r.
2015-06-12 20:23 Informacja na temat wypłaty dywidendy za 2014 r.
2015-06-12 20:19 Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu po ZWZA w dniu 12 czerwca 2015 r.
2015-06-12 20:15 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA 12 czerwca 2015 r.
2015-06-09 07:39 Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm