pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Comp Safe Support SA (CMP)

Pełna nazwa COMP SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JUTRZENKI 116 02-230 WARSZAWA
Telefon (022) 570-38-00
Prezes Robert Tomaszewski
Fax (022) 662-63-71
WWW www.comp.com.pl
E-mail info@comp.com.pl
ISIN PLCMP0000017

Komunikaty spółki: Comp Safe Support SA (CMP)

2016-09-29 22:11 Zawarcie umowy znaczącej
2016-09-21 16:42 Dzień Ustalenia Praw dla wypłaty jednorazowej, dodatkowej premii dla Obligatariuszy obligacji serii I/2014 i I/2015
2016-09-20 16:07 Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2015 w dniu 20 września 2016 roku
2016-09-20 16:00 Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2014 w dniu 20 września 2016 roku
2016-09-15 18:04 Autokorekta projektu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014
2016-08-31 22:20 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2015
2016-08-31 22:11 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014
2016-08-31 21:48 Informacja o naruszeniu warunków emisji obligacji serii I/2014 i I/2015
2016-08-31 21:34 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-14 14:59 Przyjęcie Polityki Informacyjnej Comp S.A.
2016-06-30 18:59 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r.
2016-06-30 18:54 Powołanie Członka Zarządu Spółki
2016-06-30 18:50 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
2016-06-30 18:42 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2016 roku
2016-06-28 09:57 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A.
2016-06-28 09:54 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Comp S.A.
2016-06-16 11:18 Rezygnacja Członka Zarządu Comp S.A.
2016-06-03 17:59 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.
2016-05-13 17:26 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-21 18:15 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-21 18:09 Raport roczny R 2015
2016-04-18 15:36 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015
2016-04-01 10:17 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce - korekta
2016-03-31 14:06 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2016-03-15 17:27 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2016-02-29 18:00 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-23 14:15 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych – korekta raportu 3/2016
2016-02-18 16:08 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych
2016-01-29 16:36 Zawarcie umowy znaczącej
2016-01-28 11:58 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2016 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm