pieniadz.pl

Comp Safe Support SA
Zawarcie umowy znaczącej

29-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-29
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Comp S.A. _dalej "Spółka"_ informuje, że w dniu 29 września 2016 roku Spółka jako członek konsorcjum firm Comp S.A. i S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarła z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie _dalej "Zamawiający"_ umowę o wartości 61,37 mln zł brutto.

Przedmiotem wskazanej umowy jest dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej _znak: 17/4/12/16_.

Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostaw strony określiły na dzień 30 listopada 2016 roku.

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy i rękojmi na okres 2 lat licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia / przekazania urządzeń.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. W tym umowa zastrzega na rzecz Zamawiającego kary umowne a także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Spółka uznała zawarcie przedmiotowej umowy za informację poufną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR ze względu na jej wartość.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm